Ưu đãi giành cho khách hàng liên hệ sớm nhất! - Xem ngay

HAPPY HOUR | MUA 2 TẶNG 1

HAPPY HOUR | MUA 2 TẶNG 1

CATCH RESTAURANT | HAPPY HOUR | MUA 2 TẶNG 1
Áp dụng cho tất cả các loại bia, cocktail, mocktail, smothies. 
2 khung giờ: 
- 12h30 - 13:30 
- 18:30 - 19:30